آدرس نوین ما: www.cinemaamooz.ir        خانه   ایمیل  

فرهنگ اصطلاحات سینمایی و تئاتر

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی و تئاتر آستا

معانی و مفهوم تمامی اصطلاحات سینمایی به همراه توضیح و متقابل آن در انگلیسی

با عکس و لینک های مفید


اصطلاحات تئاتر

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( الف)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ب ، پ)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ت ، ث)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ج ، چ)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ح ، خ)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( د ، ذ)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ر ، ز ، ژ )

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( س ، ش)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ص ،ض ، ط ، ظ ، ع ، غ)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ف)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی(ق ، ک)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی(گ ، ل)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( م)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ن)

فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( و ، ه ، ی)


برگرفته و اصلاح شده از:

دانشنامه رشد http://daneshnameh.roshd.ir

 

فرهنگ و اصطلاحات دیگر:

اصطلاحات تئاتر

اصطلاحات صدابرداری

اصطلاحات مونتاژ

فرهنگ اصطلاحات سه بعدي

فرهنگ واژه ویدیوهای دیجیتال (DV)

اصطلاحات دوربین عکاسی

صفحات دیگر آستا:

دانلود رایگان (FREE Download)

ویدیو های آموزشی

معرفی کتابهای آموزشی

آموزشگاه های سینما در جهان+ نوشته شده در  سه شنبه ۸ بهمن۱۳۸۷زمان   بدست امید  |